Vår campingvognforsikring gir deg mulighet til å velge mellom kasko eller brann/ tyveri.

Kasko

Erstatter skade ved utforkjøring, velt og kollisjon som du selv er skyld i, brann og tyveri.

Brann/tyveri

Forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter brann og tyveri.

Hvis fortelt eller tilbygg til campingvognen er tatt med i forsikringssummen er dette også dekket.

Løsøre er dekket med inntil 15.000 kroner, men kan utvides, til 45.000 65.000 eller 115.000 kroner hvis du ønsker dette.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.