En båtforsikring som passer deg og båten din, og som gir deg tryggheten til å slappe av og nyte livet på sjøen.

Skjer det noe med båten, får du rask og god hjelp hos oss.

Med vår beste båtforsikring får du dekning for:

  • Skade ved sammenstøt eller grunnstøting
  • Skade ved kantring
  • Erstatning hvis båten synker
  • Skader påført båt eller utstyr under transport
  • Skade på rigg ved brudd og eventuelle følgeskader

Ansvarsforsikring er en obligatorisk grunnforsikring som ivaretar ditt erstatningsansvar dersom du skulle være uheldig og kjøre på eller skade andre.  Skader på egen båt dekkes derimot ikke av ansvarsforsikringen. Derfor anbefaler vi kasko eller delkasko.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.