Med vår hytteforsikring får du også dekket også utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse gjenstander.

Vi anbefaler deg å velge utvidet hytteforsikring slik at du også får dekket:

  • skader som følge av sopp og råte
  • følgeskader etter utette tak og håndverksfeil

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.