Som selvstendig næringsdrivende kan du spare til pensjon uten å måtte skatte av beløpet først.

Som selvstendig næringsdrivende kan du opprette en innskuddspensjonsavtale på samme måte som en bedrift oppretter en tjenestepensjon for sine ansatte. Gjennom avtalen trekker vi deg månedlig til din egen pensjonskonto.

Pensjonsmulighetene for selvstendig næringsdrivende reguleres av lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold.

Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Dersom du ikke har barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.

Skattefordel

Innbetalinger til avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt, og kan gi store skattefordeler. Innbetalingene skal ikke belastes med arbeidsgiveravgift.

Du kan spare inntil 7 prosent av årlig personinntekt fra næring mellom 1 og 12 G (folketrygdens grunnbeløp) og få så mye som 50 prosent av sparingen i skattefradrag. Innskuddspensjon er spesielt lønnsomt for deg med lønn over 7,1 G.

Tjener du mindre enn 7,1 G vil innskuddene gi deg lavere pensjonsopptjening i folketrygden. Da kan det være mer fordelaktig å inngå en månedlig spareavtale i frie fond hvor midlene ikke er bundet til pensjonsalder og det ikke er noen skattefordel.

Velg din spareprofil

Innskuddene og den avkastningen du oppnår, er det som vil utgjøre din fremtidige pensjon. Pensjonskapitalen forvaltes i aksje- og rentefond. Pensjon fra folketrygden kommer i tillegg.

Du bestemmer selv hvordan pensjonspengene dine skal forvaltes ved å velge mellom ulike spareprofiler eller enkeltfond.

Pensjonen kan tidligst utbetales fra fylte 62 år, og minimum fram til du fyller 77 år. Når pensjonen kommer til utbetaling vil utbetalingen i sin helhet bli beskattet som personinntekt.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å prate med noen vedr. pensjon?
Kontakt Gjensidige på tlf. 915 03 100 eller e-post Pensjon@gjensidige.no