Spar pensjonen til dine ansatte med enkel og fleksibel løsning.

Vi tilbyr i samarbeid med Gjensidige obligatorisk tjenestepensjon (innskuddspensjon). Alle bedrifter må spare pensjon for sine ansatte, dette er bestemt i Lov om obligatorisk tjenestepensjon.

En god pensjonsordning er et av de beste godene du kan gi dine ansatte, samtidig
som det kan være et konkurransefortrinn for deg som arbeidsgiver.

Både bedriften og de ansatte får skattefordeler av pensjonssparingen. En tusenlapp i økt pensjonssparing kan bety langt mer enn en tusenlapp i økt lønn.

Obligatorisk tjenestepensjon er en enkel og fleksibel pensjonsløsning til lave kostnader. Du får tilgang til gode og rimelige fondsalternativer, som danner grunnlaget for en lønnsom og langsiktig verdiutvikling.

Pensjonsinnskuddet

Sparebeløpet må være minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Det er av regulatoriske årsaker ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12 G.

Det er mulig å spare inntil 7 prosent av lønn fra 0 G til 7,1 G, og 25,1 prosent av lønn fra 7,1 G til 12 G.

Alle ansatte over 20 år skal i utgangspunktet være med i pensjonsordningen, og det må være lik sparesats for alle.

Kostnader

I tillegg til selve pensjonssparingen betaler bedriften administrasjonskostnader og forvaltningskostnader av pensjonspengene. Så lenge den ansatte jobber og det settes inn penger på pensjonskontoen, dekker bedriften kostnadene for forvaltning av midlene.

Etter at den ansatte har sluttet i bedriften eller begynt å ta ut pensjon, er det den ansatte selv som betaler kostnadene.

Det knyttes en innskuddsfritaksforsikring til pensjonsavtalen. Dersom en ansatt blir ufør, trer forsikringsselskapet inn og overtar sparingen frem til pensjonsalder. Bedriften betaler arbeidsgiveravgift for pensjonsinnbetalingene.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å prate med noen vedr. pensjon?
Kontakt Gjensidige på tlf. 915 03 100 eller e-post Pensjon@gjensidige.no