Egen pensjonskonto

  • Én konto for all innskuddspensjon
  • Økt innflytelse over egen pensjon
  • Gjør pensjon mer oversiktlig

Stortinget har vedtatt at alle arbeidstakere med innskuddspensjon skal få en egen pensjonskonto. All opptjent innskuddspensjon vil da bli samlet på én konto. Dette betyr bedre oversikt og kontroll på egen pensjon.

Ordningen med egen pensjonskonto ble innført i 2021 og gjelder om lag 1,4 millioner arbeidstakere. All opptjent innskuddspensjon, fra både tidligere og nåværende arbeidsgiver, blir da samlet på én konto hos nåværende arbeidsgiver, hvis ikke den ansatte reserverer seg mot dette.

Med egen pensjonskonto forsvant også regelen som tilsa at man må være ansatt i minimum 12 måneder for å tjene opp pensjon. Ansatte får nå med seg innskuddspensjon fra arbeidsgiver uavhengig av lengden på arbeidsforholdet. Dette er en stor fordel for de som har korte arbeidsforhold. 

Egen pensjonskonto – for den ansatte

Som ansatt trenger du ikke å foreta deg noe. En egen pensjonskonto vil automatisk bli opprettet hos pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har valgt. Det som tidligere arbeidsgivere har spart til deg i innskuddspensjon vil også bli flyttet til egen pensjonskonto. Dette har du mulighet til å reservere deg mot.

Med en egen pensjonskonto, vil gi du få økt innflytelse over pensjonen din. Du vil få frihet til å velge hvor du vil ha pensjonssparingen din. Du kan derfor flytte pensjonskontoen din til en annen leverandør. Hvis du for eksempel bytter jobb, men ikke ønsker å bytte pensjonsleverandør, vil du få mulighet til å beholde din tidligere pensjonsleverandør.

Hvis du velger arbeidsgivers leverandør, vil arbeidsgiver betale administrasjonskostnadene. Du betaler selv forvaltningskostnaden for den pensjonssparingen du har med inn i ordningen. Velger du en annen leverandør, betaler du kostnadene selv, men du vil få en kompensasjon for dette fra arbeidsgiver.

Egen pensjonskonto – for bedriften

Innføring av egen pensjonskonto innebærer ingen store endringer, men arbeidsgiver har plikt til å informere sine ansatte om ordningen. 

Ansatte skal få informasjon:

  • som er tilstrekkelig til at de kan ta velfunderte investeringsvalg
  • om det investeringsvalget som er gjort for pensjonsordningen, blant annet risiko, forventet avkastning og kostnader
  • om at de kan velge en selvvalgt leverandør til å forvalte dagens pensjonsordning og/eller pensjonskapitalbevisene

Vi hjelper bedriften med informasjon

I samarbeid med Gjensidige tilbyr vi obligatorisk tjenestepensjon (innskuddspensjon). Sammen ønsker vi å gjøre overgangen til egen pensjonskonto enklest mulig for både bedriftene og de ansatte. Vi vil derfor bidra med informasjon – både før, under og etter innføringen av den nye ordningen. 

Når ordningen med egen pensjonskonto innføres, flyttes de ansattes pensjonskapitalbevis inn i bedriftens pensjonsavtale – helt automatisk. Verken bedriften eller de ansatte trenger å gjøre noe. Overføringen skjer via pensjonsleverandørene.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å prate med noen vedr. pensjon?
Kontakt Gjensidige på tlf. 915 03 100 eller e-post Pensjon@gjensidige.no

Spørsmål og svar

Hvem gjelder ordningen for?

Ordningen gjelder alle som har innskuddspensjon gjennom arbeidsgiver. De fleste i privat sektor har innskuddspensjon. Ytelsespensjon og privat pensjonssparing, blir ikke en del av egen pensjonskonto. De som jobber i kommune, stat – eller er pensjonister, blir heller ikke påvirket av ordningen.

 

Hvorfor blir egen pensjonskonto innført?

Formålet med egen pensjonskonto er at tjenestepensjonen skal forvaltes mer effektivt slik at det blir mest mulig pensjon til de ansatte, og at de får bedre oversikt over og større eierskap til egen pensjon.  Et stort problem med pensjonssystemet i dag er at mange vet for lite om pensjonen sin.

Må jeg som ansatt gjøre noe?

Du trenger ikke å gjøre noen ting. Pensjonskapitalbevis og innskuddspensjonen vil automatisk samles, med mindre du reserverer deg. Arbeidsgiver vil gi deg informasjon om den nye ordningen. 

Hvordan skjer flyttingen av pensjonskapitalbevis?

Når loven trer i kraft, flyttes de ansattes pensjonskapitalbevis inn i bedriftens pensjonsavtale – helt automatisk. Verken bedriften eller de ansatte trenger å gjøre noe. Overføringen skjer via pensjonsleverandørene.