Har du pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere kan det være fornuftig å samle de og flytte de til oss.

Et pensjonskapitalbevis er oppspart innskuddspensjon du har fra en tidligere arbeidsgiver. Dersom du har hatt flere arbeidsgivere de siste årene, har du mest sannsynlig flere pensjonskapitalbevis. Det lønner seg å samle alle hos oss.

Hvilke avtaler har du i dag?

Du får full oversikt over alle dine pensjonskapitalbevis på www.norskpensjon.no. I oversikten finner du avtalenummer og leverandør. Dette trenger du når du skal flytte avtalene over til oss.

Vi tar ingen gebyrer i forbindelse med flytteprosessen.

Velg spareformen som passer deg

Når du har flyttet pensjonskapitalbevis til oss tilbyr vi to forskjellige sparealternativer. Du kan velge en tilpasset spareprofil eller velge fond selv. Se hvilken spareform som passer deg.

Skatt

Det regnes ikke formuesskatt av verdien på pensjonskapitalbevis, og ingen skatt på avkastning før utbetalingene starter. Utbetalt beløp beskattes som pensjonsinntekt.

Kostnader

Årlig administrasjonskostnad er 0,49 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Ved saldo lavere enn 10.000 kroner reduseres kostnadene forholdsmessig. I tillegg påløper kostnader i underliggende fond. Årlige fondskostnader er avhengig av hvilke fond en benytter.

Utbetaling av pensjonskapitalen

Utbetaling skjer månedlig over minimum 10 år fra det året du ønsker å ta ut pensjon. Tidligst fra 62 år, hvis ikke særaldersgrense. I tillegg kan ikke utbetalingen avsluttes før tidligst fylte 77 år.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller ønsker å prate med noen vedr. pensjon?
Kontakt Gjensidige på tlf. 915 03 100 eller e-post Pensjon@gjensidige.no