Alle bedrifter med ansatte er lovpålagt å ha yrkesskadeforsikring. Forsikringen gjelder skade og sykdom arbeidstakeren som har skjedd i arbeidssammenheng og gjelder både heltids- og deltidsansatte.

Dette dekker forsikringen

  • Inntektstap
  • Påførte og fremtidige merutgifter
  • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
  • Erstatning ved varig uførhet
  • Erstatning ved dødsfall

Hvem passer forsikringen for

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Dette er bestemt i lov om yrkesskadeforsikring. Selvstendig næringsdrivende som mottar fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift, kan også kjøpe yrkesskadeforsikring.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Dette bør du vite

Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Dette er bestemt i lov om yrkesskadeforsikring.

Er du selvstendig næringsdrivende?

  • Mottar du fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift kan du tegne yrkesskadeforsikring.
  • Mottar du ikke fast lønn eller er ikke ansatt i egen bedrift, kan du tegne yrkesskade for selvstendig næringsdrivende.
  • I tillegg til yrkesskade for selvstendig næringsdrivende kan du tegne frivilling yrkesskadetrygd hos NAV.