Uførekapital gir den ansatte en avtalt engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet uansett årsak.

Det gis 100 prosent erstatning når varig uføregrad er satt til minst 50 prosent.

Hvorfor trenger dine ansatte uførekapital?

Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser for den ansatte. Inntekten reduseres, samtidig er de løpende utgiftene omtrent de samme som før. I tillegg kan den ansatte trenge ekstra penger til å omstille seg til den nye situasjonen.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.