Forsikring for deg som mottar fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift.

  • Forsikringen dekker både arbeidsrelatert ulykke og yrkessykdom
  • Forsikringen dekker inntektstap, behandlingsutgifter samt påførte og fremtidig utgifter
  • Du kan få utbetalt en engangssum ved varig uførhet

Som selvstendig næringsdrivende har man ikke samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere ved skade oppstått i arbeidssituasjon. Yrkesskadeforsikringen for selvstendig næringsdrivende er en spesialtilpasset forsikring som dekker ulykker og yrkessykdommer som er påført mens du utfører ditt arbeid.

I tillegg til denne forsikringen bør du kjøpe frivillig yrkesskadetrygd hos NAV, da forsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.

For kjøp av denne forsikringen vennligst ta kontakt med oss.

Opplysningene er forenklet i forhold til fullstendige vilkår for Yrkesskade for selvstendig næringsdrivende.

Dette bør du vite

Mottar du fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift kan du tegne yrkesskadeforsikring.

Mottar du ikke fast lønn eller er ikke ansatt i egen bedrift, kan du tegne frivillig yrkesskadetrygd hos NAV.

Husk å kjøp frivilling yrkesskadetrygd hos NAV, da yrkesskadeforsikringen er ment som et supplement til NAV sine ytelser.