Med bedriftsforsikring kan du være trygg på at bedriften din kan fortsette vanlig drift med stabile inntekter.

Dette dekker forsikringen

Bedriftsforsikring dekker maskiner, inventar og varer inntil 5 millioner for bedrifter med lavere omsetning enn 10 millioner.

I tillegg til å dekke skader ved brann, vann, tyveri og naturskade, dekker forsikringen avbruddstap bedriften kan få ved skader på maskiner, inventar og varer.

Bedriftens ansvar og eventuelt skader som følge av mangler på produkter bedriften selger, er også inkludert i forsikringen.

Hvem passer forsikringen for

Forsikringen er tilpasset mindre butikker, kontorer og servicebedrifter.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Bedriftsforsikring passer små og mellomstore bedrifter og sikrer driften hvis noe uforutsett skulle skje.