Dette er en livsforsikring for dine ansatte.

Forsikringen utbetales hvis arbeidstaker skulle falle fra, uansett årsak.

Forsikringen kan kjøpes til alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte. Den kan utvides til også å gjelde for ektefelle eller samboers liv. Om det er ønkselig kan det også tilknyttes barnetillegg på den ansattes dekning.

Forsikringssummen velges på grunnlag av G og det kan avtales at den reduseres i forhold til den forsikredes alder.

Skulle den ansatte gå bort, utbetales et engangsbeløp til etterlatte.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.