Den kan utvides til også å gjelde ferie og fritidsreiser for den ansatte eller for dennes familie.

Reiseforsikringen gjelder

  • Reisegods
  • Ulykke
  • Sykdom
  • Forsinkelser
  • Avbestilling
  • Ansvarsskader

Hva om den ansatte blir syk eller skadet i utlandet?

Landkreditt Forsikring samarbeider med SOS International, som har medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.