Kjøp av kollektiv ulykkesforsikring er et billig alternativ for å trygge de ansatte økonomisk ved en ulykkeshendelse.

Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte.

Bedriften bestemmer selv om forsikringen skal gjelde hele døgnet, kun i fritid eller kun på arbeid, og om den skal dekke bare medisinsk invaliditet eller også død.