Pensjon

Spørsmål og svar

Hva er IPS?

IPS er ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon som ble innført 1. november 2017. Les mer om IPS.

Hvem kan spare i IPS?

Alle privatpersoner mellom 18 og 75 år kan spare i IPS.

Hvor mye skattefradrag får jeg i IPS?

Du får et skattefradrag på 22 prosent, maksimalt 3.300 kroner per år. Men det er kun snakk om en skatteutsettelse, da oppsparte midler beskattes med 22 prosent den dagen de tas ut.

Er sparepengene låst?

Ja, sparepengene er låst til pensjon frem til du er 62 år. Beløpet utbetales over minimum 10 år, og til minimum 80 år. Dette gir minimum 18 år utbetaling dersom utbetalingen starter ved 62 år.

Hva skjer med IPS-sparepenger hvis jeg dør?

Ved død vil pensjonskapitalen benyttes til barnepensjon. Dersom du ikke har barn under 21 år, vil den gå til etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller samboer. Pensjonskapitalen som ikke benyttes til barnepensjon eller etterlattepensjon utbetales som et engangsbeløp til dødsboet.