Ulykkesforsikring gir deg økonomisk trygghet hvis du blir alvorlig skadet i en ulykke.

Har du tenkt på hvordan hverdagen for deg og din familie plutselig kan bli snudd på hodet, om du skulle bli utsatt for en ulykke?

Du som er medlem av Bondelaget får vår ulykkesforsikring til en av markedets beste priser. Du kan også kjøpe samme gode ulykkesforsikring for barna dine.

En ulykkesforsikring gjelder hele døgnet, uansett hvor du er i verden, og gir en økonomisk sikkerhet hvis du blir utsatt for en ulykke. 

Dette dekker forsikringen

Forsikringen gir en skattefri engangsutbetaling ved varig skade etter en ulykke. Du bestemmer selv hvor stor forsikringssummen skal være. 

  • Skattefri utbetaling.
  • Utbetales ved varig medisinsk invaliditet.
  • Behandlingsutgifter etter ulykke dekkes med inntil 100.000 kroner.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Forsikringssummer

Forsikringssum for voksne: Forsikringssum for barn:
20 G 20 G
30 G 30 G
40 G 40 G
  50 G
  60 G

(G = Grunnbeløp i folketrygden)

For voksen er dette i sum fra litt over to millioner kroner til drøyt fire millioner kroner. For barn kan forsikringssummen være helt opp til drøye seks millioner kroner. Når det gjelder barn, anbefaler vi at du også ser på Bondelagets barneforsikring som inkluderer sykdom.

 

Medisinsk invaliditet

Erstatningen for varig medisinsk invaliditet skal kompensere for tapt livskvalitet når skaden har ført til en varig funksjonsnedsettelse. Ved fastsettelse av medisinsk invaliditet tas det ikke hensyn til yrke, inntekt eller individuelle forhold. Forsikrede har krav på erstatning for varig medisinsk invaliditet fra og med en prosent. Ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales hele forsikringssummen. For delvis invaliditet reduseres utbetalingen tilsvarende. Forsikringen utbetaler utfra den medisinske invaliditetsgraden som ulykken medfører, helt ned til 1 %.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter en skade med inntil 100.000 kroner. Behandlingen må være foreskrevet av lege.