Uføreforsikring sikrer både deg selv og dine nærmeste økonomisk.

Hva skjer med økonomien din om du skulle bli ufør? Kanskje har du barn, ektefelle eller samboer som også er avhengige av din inntekt?

Skulle du være så uheldig å bli arbeidsufør, er ytelsene fra NAV kanskje lavere enn du trodde. Uføreforsikringen gir en skattefri engangsutbetaling og kan blant annet bidra til å nedbetale lån eller bygge om boligen.

Med Bondelagets uføreforsikring gir du deg selv en økonomisk trygghet om du skulle bli minst 50 prosent varig arbeidsufør. Du bestemmer selv hvor stort forsikringsbeløpet skal være.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Mer om forsikringen

For at forsikringen skal komme til utbetaling må du ha vært minst 50 % sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år og uførheten må vurderes å være varig.

Du kan kjøpe forsikringen til du er 55 år, og den opp opphører når du er 62 år. Husk å fylle ut helseerklæring

Bondelagets uføreforsikring kan også kjøpes av din ektefelle/samboer om vedkommende er medlem i Bondelaget. På denne måten kan dere gi hverandre økonomisk trygghet.

Du bestemmer selv forsikringssummens størrelse og kan velge:

  • Forsikringssum 10 G
  • Forsikringssum 20 G
  • Forsikringssum 30 G

G = Grunnbeløp i folketrygden

Etter fylte 55 år vil forsikringssummen nedtrappes gradvis avhengig av valgt forsikringssum, se tabellen nedenfor:

Alder 10 G 20 G 30 G
18-55 10 20 30
56 9,5 19 29
57 9 18 28
58 8,5 17 27
59 8 16 26
60 7,5 15 25
61 7 14 24
62 6,5 13 23

Kontakt oss

Ønsker du å prate med en rådgiver om denne forsikringen?

Du når oss på 22 05 46 00 eller via kontaktskjema.

Spørsmål og svar

Hvem kan kjøpe uføreforsikring?

Forsikringen kan kjøpes til du fyller 55 år. Uføreforsikringen opphører ved fylte 62 år. Husk å fylle ut helseskjema.

Hva kreves for å få utbetalt erstatning?

Før forsikringssummen utbetales må du ha vært minst 50 prosent sammenhengende arbeidsufør i et tidsrom på 2 år. Uførheten må vurderes som varig.

Hvordan fastsettes prisen på uføreforsikring?

Prisen på uføreforsikringen fastsettes basert på din alder, helsesituasjon og valgt forsikringssum. Du kan velge mellom 10, 20 eller 30 G. Husk  å levere inn helseskjema.