Med denne forsikringen kan du konsentrere deg om det viktigste – å ta vare på deg selv. Forsikring gir en rask og skattefri engangsutbetaling om du skulle få en alvorlig sykdomsdiagnose. Som bondelagsmedlem gir vi deg en av markedets beste priser.

Fordeler med forsikringen

  • Engangsutbetaling hvis du får en alvorlig sykdom
  • Rask utbetaling
  • Økonomisk frihet i en vanskelig tid

Kritisk sykdomsforsikring gir deg en rask engangsutbetaling som er fritatt inntektsskatt. Utbetalingens størrelse avhenger av hvilken forsikringssum du velger.

Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Forsikringssummer

Du bestemmer selv forsikringssummen:

  • Forsikringssum 1,5 G
  • Forsikringssum 3 G
  • Forsikringssum 5 G
  • Som i sum er fra litt over 150 000 kroner til ca 500 000 kroner.

G = Grunnbeløp i folketrygden

Du kan kjøpe Bondelagets Kritisk sykdomsforsikring til du er 60 år. Kritisk sykdomsforsikringen opphører ved utbetalt erstatning eller når du er 67 år.

Forsikringen gjelder for disse sykdommene

Kreft, andre svulster i hjerne eller ryggmarg, multippel sklerose (MS), nyresvikt, organtransplantasjon, hjerteinfarkt/hjertekrampe (Angina pectoris), hjerteoperasjon, hjerneslag, blindhet, døvhet, tverrsnittlammelser, parkinson, alzheimer, amputasjon, utposning på hjernens blodårer, utposning på hovedpulsåra (aorta aneurisme), reumatoid artritt, motornevronsykdom, diabetes type 1 – insulinavhengig, epilepsi, morbus crohn og ulcerøs kolitt.

Kontakt oss

Ønsker du å prate med en rådgiver om denne forsikringen?

Du når oss på 22 05 46 00 eller via kontaktskjema.