Direkte remittering

Direkte remittering er en optimal løsning for masseutbetalinger.

Med denne tjenesten slipper dere det manuelle arbeidet med utbetaling av lønns- og fakturabetaling.

Alle utbetalinger gjennomføres på forfallsdato, noe som optimaliserer likviditetsstyringen.

Denne løsningen hindrer rentetap knyttet til for tidlig eller for sen betaling.

I regnskapssystemet deres registreres utbetalinger av fakturaer og lønn. Dette sendes til Nets, hvor disse betalingstransaksjonene legges i venteregister frem til forfallsdato.

Nets sender i retur konteringsdata for utførte transaksjoner slik at reskontro kan oppdateres automatisk.