Cremul

Cremul er på mange måter lik OCR, men gir mulighet til elektronisk oppdatering av alle innbetalinger, ikke bare de med KID.

Cremul  gir mulighet til elektronisk oppdatering av alle norske innbetalinger, både med og uten KID.

Cremul innbetaling Pluss gir nøyaktig det samme som Cremul innbetaling samt elektronisk retur av utenlandske innbetalinger og bankinterne transaksjoner.

 • Du vil få elektronisk oppdatering av alle type innbetalinger
 • Det blir færre poster som må behandles manuelt
 • Det gir bedre informasjon om betalingene og betalere
 • De fleste økonomisystemer er tilrettelagt for eGiro/Cremul

Fordeler ved automatisering:

 • Vesentlige innsparinger
 • Automatisk avstemming av kundereskontro
 • Færre poster må behandles manuelt
 • Bedre likviditetsstyring

Rasjonaliseringsgevinster:

 • Reduserte administrative kostnader
 • Bedre informasjon om betalingene og betaler
 • Ingen papirmelding i posten - alle meldinger går elektronisk

Hvem passer Cremul innbetaling for?

Cremul passer for alle bedrifter som har behov for elektronisk oppdatering av innbetalinger. De fleste økonomi- og regnskapssystemer er klargjort for å lese Cremul-filer.

Dersom ditt system ikke har denne funksjonaliteten, finnes det tilleggsprogrammer som gjør det mulig å bruke Cremul. Kontakt din leverandør av økonomi- og regnskapssystem hvis du er usikker.