Autogiro

Autogiro benyttes for elektronisk innkreving av faste regninger mellom bedrifter.

Autogiro er en betalingstjeneste for direkte belastning av betalers konto, noe som sikrer bedre betalere.

Belastningen av beløp skjer direkte på forfallsdato.

Denne tjenesten sørger for at betalingsmottaker slipper manuelt arbeid med utsendelse av papirfakturaer, noe som reduserer kostnadene.

Autogiro er basert på en avtale mellom betaler, dere (betalingsmottaker) og oss.

De som skal betale inngår avtale om Autogiro med dere (betalingsmottaker), noe som gjøres ved at dere innhenter fullmakt til å belaste kundens konto.