Innbetaling Total

Innbetaling Total er en elektronisk tjeneste for rapportering om krediterte transaksjoner, og en videreutvikling av dagens OCR/eGiro løsning. Tjenesten bidrar til å effektivisere bedriftenes økonomiprosesser, og er en åpen løsning som fungerer på tvers av bankene i Norge.

Med Innbetaling total får bedriften alle innbetalinger filbasert og rapporteringen gjøres elektronisk, ergo ingen papirlister i posten.

Tjenesten gir automatisk kontering mot åpne poster i reskontro også for andre typer innbetalinger enn OCR giro (KID). Oppfølging og avstemming av konto blir dermed raskere og enklere. Denne tjenesten er basert på filformatet ISO 20022 XML, og det er meldingen camt 054 som brukes.

Slik kommer du i gang

For å kunne benytte den nye tjenesten må dere inngå ny avtale med Landkreditt Bank om bruk av Innbetaling total (ISO 20022(XML) format).

Denne tjenesten er kun mulig å ta i bruk dersom det er tilrettelagt for ISO 20022 standard i deres økonomisystem.Hvis programleverandøren allerede er godkjent for tjenesten trenger dere ikke å teste, kun sette opp datakommunikasjon. 

For å forenkle registrering av de nye avtalene, sørger Nets for at eksisterende informasjon, som for eksempel KID-informasjonen, blir kopiert fra dagens avtaler.

Nets vil også slette dagens OCR/eGiro avtale, fordi Innbetaling total ikke kan kombineres med noen av disse tjenestene.