Vi har ingen begrensninger på antall uttak, og du kan bruke sparekontoen uansett størrelse på sparebeløpet.

Med sparekonto vil pengene dine alltid være lett tilgjengelig.

Du får full oversikt over konto i nettbank bedrift, og her utføres også alle betalingstransaksjoner for inn- og utland.

Det er ingen begrensninger på antall uttak, og du kan bruke sparekontoen uansett størrelsen på sparebeløpet.

Setter du overskuddet på sparekonto får du høyere avkastning på overskuddslikviditeten. Du kan flytte pengene fritt mellom sparekontoen og bedriftskontoen, og få bedre fleksibilitet på overskuddsmidlene.