Bli bedriftskunde

Om bedriften

For å bli bedriftskunde hos oss, må bedriften være knyttet til landbruksnæringen.

Firmaattest må legges ved.

Har du en pågående søknad hos oss?
Har du mottatt et referansenummer? Dette er i tilfelle sendt til deg via e-post fra din kundebehandler.
Angi referansenummeret du ser i e-postens emnefelt etter [LK]: Eksempel: [LK]:012345678912. Referansenummer du fyller inn er da 012345678912 Referansenummeret inneholder 12 siffer.
LK
Fylles ikke ut dersom firmaet er under etablering og har ikke organisasjonsnummer.
Fyll inn adresse, postnummer og sted som bedriften er registrert på.

Firma under etablering

Vennligst last opp følgende vedlegg:

 • Kopi av stiftelsesdokumenter
 • Vedtekter
Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 15 MB.

  Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

  Du har mulighet til å laste opp vedleggene i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

  Firmaattest

  Vennligst last opp firmaattest. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

  Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 15 MB.

   Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

   Du har mulighet til å laste opp vedleggene i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

   Produkter og tjenester

   Som bedriftskunde vil du få bedriftskonto. Velg de produktene og tjenestene du ønsker i tillegg.

   Velg produkter
   Velg tjenester
   Fakturering med KID: Med OCR-giro er det lettere for deg å se hvem kunden er og hva han eller hun betaler for. Nettbank med filutveksling: gir deg muligheten til å integrere banksystemene med bedriftens økonomisystem

   Kontaktperson

   Disponent
   Administrator (Nettbank Bedrift)

   Administrator

   Signaturberettiget

   Disponent

   Flere disponenter

   Om kundeforholdet

   Er bedriften skattepliktig til utlandet?
   Land du er skattepliktig til.
   Taxpayer Identification Numbers.
   Er det sannsynlig at bedriften vil utføre betalinger til/fra utlandet på mer enn 100.000 kroner pr. år?
   Benyttes kontanter som betalingsmiddel i virksomhetens daglig drift?
   Har bedriften adresser i utlandet?
   Er dette hovedkontoret?
   Skal bedriften gi disposisjonsfullmakt til personer med utenlandsk statsborgerskap?
   Er bedriften børsnotert?

   Opplysninger om eiere/reelle rettighetshavere

   Rolle
   Rolle
   Rolle
   Rolle
   Rolle
   Er noen av disse personene skattemessig bosatt i utlandet?
   Er noen av de registrerte politisk eksponerte personer (PEP)?
   Med politisk eksponert person (PEP) menes fysisk person som: 1. innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som: 1.1 statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende minister, 1.2 medlem av nasjonalforsamling, 1.3 medlem av styrende organ i politisk parti, 1.4 medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller bare unntaksvis kan ankes, 1.5 medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, 1.6 ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere rang, 1.7 medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statseid foretak, 1.8 direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon.

   Fullfør

   Ved endringer i opplysningene som er oppgitt er selskapet forpliktet til å melde fra til oss om dette. Banken vil innhente kredittopplysninger og søke opplysninger hos offentlige myndigheter og regnskapsfører.