Nettbank bedrift

Du kan håndtere bedriftens økonomi enklere og mer effektivt med nettbank bedrift.

Med Nettbank Bedrift håndterer du bedriftens økonomi på en effektiv og enkel måte.

Tjenester du har behov for avhenger av bedriftens størrelse.

Unngå manuelle prosesser

Nettbank med filutveksling gir deg muligheten til å integrere banksystemene med bedriftens økonomisystem. Du kan også hente filer for å håndtere innkommende betalinger.

 Funksjoner Med filutveksling Uten filutveksling
Integrasjon mellom banken og økonomisystemet  x  
Filutveksling med regnskaps- og lønnssystem x  
Utbetalinger som lønns-, innlands- og utlandsremittering x  
Innbetalinger med bruk av OCR, Cremul, avtalegiro og autogiro x  
Pålogging med BankID og BankID på mobil x x
Fritt antall brukere med personlig påloggingsmekanisme x  x
All informasjon og data sendes kryptert x  x
Hendelseslogg med utførte handlinger  x
Enkeltutbetaling, innland og utland x  x
Betal flere regninger i samme operasjon  x
Lønnslistefunksjon x  x
Betalinger som ligger til forfall  x
Utførte betalinger  x
Betalingsmottakere  x
Arkivtilgang med utrapporteringsmuligheter med oversikt over:
 • Likviditet
 • Engasjementer
 • Transaksjoner
 • Bankavstemming
 • Saldohistorikk
 x
Rapporteringsmulighet i excel  x
Enkel eller dobbel godkjenning av betalinger  x
Mor/datter-oppbygging av flere avtaler  x

Spørsmål og svar

Hvordan kan regnskapsføreren få tilgang/innsyn på min konto?

Regnskapsføreren må være legitimert i Landkreditt Bank.  Send oss en melding med hvilke konto regnskapsfører skal ha tilgang til, så sender vi ut en avtale til signering.

Hvordan kan jeg frigi midler på skattetrekkskonto?

For at banken skal kunne frigi midler fra skattetrekkskonto krever banken bekreftelse om at overflødig midler på skattetrekkskontoen kan frigis.

Skjemaet RF-1529: "Søk om å frigigivelse av skattetrekkskonto" finner du på skatteetaten.no.

Hva er tidsfristene for nettbank bedrift?

Betalinger fra nettbank bedrift må være godkjent før klokken 14.00 samme virkedag for å få dagens valutadato.

Betaling til innland (Cut Off)

 • Klokken 09.40, 11.40 og 14.00 for at de skal få samme dags valutadato
 • Klokken 00.10 hvor pengene står på konto om morgenen med samme dags valutadato

Betalinger som godkjennes etter klokken 14.00 fredag eller dag før helligdag kjøres mandag klokken 00.10 med betalings- og valutadato mandag (eventuelt natt til neste virkedag etter helligdag).

Hvis lønningsdag er fredag, bør betalingene legges inn slik at de kjøres før fredag klokken 00.10. Da er pengene på konto om morgenen fredag.

AutoGiro/AvtaleGiro

Oversendes til Nets på følgende tidspunkter klokken 08.30, 11.30 og 13.30.

Filene sendes til Nets og blir kontrollert underveis. Dersom det er feil antall siffer blir filen avvist før den kommer til Nets. Riktig antall siffer er 80 tegn i bredden.

OCR-konteringsdata

OCR-konteringsdata sendes fra Nets, og er garantert klar for henting i nettbank bedrift klokken 17.30. Du avtaler med Nets hvor ofte du vil motta OCR-retur. Du finner konteringsdata i nettbanken 3 måneder tilbake.

Betaling til utland (Cut Off)

Vi bruker DNB som valutabank. Normalt vil det ikke være mulig å stoppe eller endre oppdrag som er innsendt med dagens dato. Dersom en slik situasjon oppstår, må du ta kontakt med oss.

Hva er et KID-nummer?

 • KID er et unikt nummer for identifisering av betaler og hva betalingen gjelder
 • KID hjelper deg til å effektivisere innbetalinger av AvtaleGiro, eFaktura og eGiro

KID er et unikt nummer for betaling av regninger for kunden. Det er viktig at du velger en programvareleverandør som sammen med deg kan lage en kort, men tilstrekkelig nøkkel som inneholder opplysninger for en riktig automatisk oppdatering mot kundereskontroen.

Hva er tvungen KID?

Tvungen KID betyr at innbetalinger ikke blir gjennomført dersom KID-nummeret mangler. Hvis du velger å ha tvungen KID på alle innbetalinger til OCR-kontoen, må kunden informeres om dette kravet.

Hva må et KID-nummer inneholde?

Et KID-nummer kan maksimalt inneholde 25 siffer, men vi anbefaler å la KID-nummeret ha færrest mulig siffer, for å øke sjansen for en god automatisk oppdatering mot kundereskontro.

KID-nummeret må inneholde et gyldig kontrollsiffer utregnet i modulus 10 algoritmen og ved bruk av AvtaleGiro må betaleren ha en unik id. Kontrollsifferet skal avdekke om det er gjort inntastingsfeil eller feil ved OCR-lesing.

Hva er OCR-giro?

 • OCR-giro er en tjeneste for innkreving av alle typer regninger
 • OCR-giro er en faktura med et unikt KID-nummer
 • OCR-giro forenkler innlesningen til kontoer

Med OCR-giro kan du sende faktura med et KID-nummer som definerer hvem det er som betaler og hva betalingen gjelder. Du som oppretter fakturaen bestemmer selv innholdet i KID-nummeret og lengden på den.

Les mer og kom i gang med OCR-giro

Hvordan fungerer EHF?

Bedriften må være registrert i myndighetenes ELMA-registeret for å kunne motta EHF-faktura.

En EHF-faktura er en elektronisk faktura som sendes direkte fra avsenders til mottagers økonomisystem. EHF fakturaen ender ikke opp i kundens nettbank slik som eFaktura, men rett i bedriftens regnskapssystem.

Du må derfor henvende deg til regnskapssystemet ditt for henvendelser når det gjelder registrering, motta og sende EHF-faktura.

Hvordan håndtere eurobetalinger i betalingsfiler?

Sender din bedrift betalingsfiler som inneholder eurobetalinger må disse betalingsfilene sendes i formatet ISO 20022 XML.