Priser - kontoer for bedrifter

Kontoer for bedrifter

Oppdatert: 14. mars 2024
Produkt Rente
Bedriftskonto Rente 0,00 %
Plasseringskonto Fra 2.000.000 - 10.000.000 kroner Rente 4,20 %
Inntil 2.000.000 kroner Rente 3,50 %
Skattetrekkskonto Rente 0,55 %
Sparekonto for bedriften Rente 2,90 %

  • Rentesatsen gjelder fra første krone
  • Renter på innskudd over 10 millioner prises individuelt.
  • Kredittrenter kapitaliseres årlig.
  • Overtrekksrente 19 %.
  • Alle uttak og overføringer fra plasseringskonto skal varsles minimum 31 dager før uttaket skal skje. Ved brudd på varslingsfristen påløper et gebyr på 2 % av uttaket.
  • For finansinstitusjoner gjelder egne vilkår.