Samvirket og samfunnsansvar

Samvirkemodellen har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar. I denne eierformen står blant annet solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke for andre sentralt.

Landkreditt er et samvirkeforetak, eid av norske bønder. 

Samvirkemodellen har lang tradisjon for å ta samfunnsansvar, med bruker- og medlemsnytte som sentrale begreper. Ved å jobbe i fellesskap, skapes verdier for den enkelte.

Eierformen bygger på de internasjonalt anerkjente samvirkeverdiene og samvirkeprinsippene, som ble vedtatt av International Co-operative Alliance (ICA) i 1995, og som vektlegger blant annet solidaritet, ærlighet, åpenhet, sosialt ansvar og omtanke.

Samvirkeforetakenes mål er å være til nytte for eierne. På denne måten eierformen en bærekraftig forretningsmodell i seg selv.