Generasjonsskifter og eierskifter

En gårdsoverdragelse er en prosess som inneholder mange formelle og uformelle temaer. På disse fagsidene vil du få tips enten du skal selge eller kjøpe gården til noen i familien eller i det åpne markedet.

Guiden omhandler noen av de formelle sidene ved eierskiftet.

Fokus blir på verdsetting, oppgjør, finansiering og skatt. Du vil ikke finne en oversikt over juridiske spørsmål knyttet til overdragelsen her. Ved vanlige familieoverdragelser er de juridiske spørsmålene sjelden kompliserte. Hvis du er i tvil oppfordres du til å ta kontakt med en advokat som kjenner landbruksjussen.

Det blir i mindre grad drøfting av hvordan det fra et mellommenneskelig synspunkt kan være riktig å gå fram ved et eierskifte. Samtidig er det viktig å peke på at dette temaet må ha fokus når dere starter på eierskifteprosessen.

Hvis alle parter er tydelige på egne forventinger, klarer å formidle det til hverandre og aktivt forsøker å bli enige, vil det være grunnlag for et godt eierskifte og dermed også et resultat alle kan leve godt med fremover.

Våre fem beste råd

  1. Bruk en takstmann som kan landbruk
  2. Selger må vurdere familiens egenkapital
  3. Vurder hva som er riktig gjeldsnivå på gården
  4. Ikke fokuser for mye på skatt og avgift
  5. Delt overdragelse egner seg ikke for alle