Sikre fremtiden

I større eller mindre grad har vi behov for å sikre fremtiden vår. Økonomisk betyr det at vi må bruke noe av det vi tjener til å spare og forsikre oss.

I landbruket har vi lange tidsperspektiv og tenker i generasjoner. Store verdier blir derfor pløyd tilbake til gården for å sikre gårdens framtid.

Denne delen av fagsidene omhandler hvordan du kan sikre deg underveis, og hvordan du kan sikre deg noe å leve av etter at du har gitt fra deg gården.

Våre beste råd

  1. Tilpass sparing til ønsket risikoprofil og tidsperspektiv
  2. Start tidlig med sparing for best resultat 
  3. Du må sikre deg i tillegg til folketrygden
  4. Forsikring koster og må vurderes mot ønsket risiko