Sterkt tilstede i Sør-Vest

Landkreditt har de siste årene bygget opp vår lokale tilstedeværelse med distriktskontorer. Det er gledelig at vi nå har et solid team på plass i Sør-Vest, som dekker både bank, forsikring, fondsforvaltning og eiendomsmegling for landbruk.

Landkreditt har de siste årene bygget opp vår lokale tilstedeværelse med distriktskontorer. Det er gledelig at vi nå har et solid team på plass i Sør-Vest, som dekker både bank, forsikring, fondsforvaltning og eiendomsmegling for landbruk.

Landkreditt ble etablert som et kredittforetak for bønder i 1915, for å skaffe kapital til landbruket. I 2002 ble de etablert som bank, og er i dag en samvirkeorganisert bank, eid av nesten 10.000 norske bønder. Ene halvparten av kundene er privatkunder, mens den andre halvparten er landbrukskunder.  

Landkreditt har hatt hovedkontoret sitt plassert som et landemerke midt på Karl Johan helt siden oppstart. I 2013 ble det etablert distriktskontorer – hvorav det ene i Rogaland. Etter denne etableringen har vi hatt en sterk vekst i regionen.   

Kontakt våre distriktssjefer i Sør-Vest

Lokalt tilstede i Sør-Vest

Vi har distriktskontor i Sør-Vest for bank, fond, forsikring og eiendomsmegling for landbruk.

Kontakt oss i Sør-Vest

Tilbyr totalpakke 

Landkreditt ønsker å dekke hele landet, og har utvidet gjennom oppkjøp og nyetablering. På denne måten har vi fått bredde ut i distriktene. Vi kan nå tilby en totalpakke av tjenester til kundene gjennom banktjenester, forvaltning, forsikring, og eiendom. 

– Vi ønsker å være fysisk til stede flere plasser, derfor etablerer vi nye distriktskontorer. Vi jobber med bønder og er eid av bønder. Derfor er det viktig for oss å være lokalisert nær kundene. Det er viktig med nærhet til kunden, og det er lettere for kunden å ta kontakt med lokale folk, forteller distriktssjef, Peder Skåre. 

–  Jeg begynte her på kontoret alene, og nå er vi fire ansatte. Det er kjekt med kolleger, og greit å ha andre å spille på. Det er en stor fordel for kundene at vi nå er en totalleverandør som kan tilby en helt annen bredde, sier Skåre.  

Selger landbrukseiendommer 

Landkreditt sin lokalkunnskap om eiendommene på Jæren er en stor styrke i forhold til prisvurdering, samtidig som de er størst i landet innen landbruksmegling. 

– Vi opplever stor interesse og høy verdi på landbrukseiendommer. Etterspørselen er mye større enn tilbudet, og det er større etterspørsel på Jæren enn andre steder i landet. Det vanligste er at gården går i arv i familien, men det er blitt mer stuerent å si fra seg odelsretten. Vi har derfor stor tro på at det kommer flere gårder til salgs i fremtiden, sier eiendomsmegler og jurist, Jan Egil Fornes.   

De er tidlig inne med rådgivning i salgsprosessen, og hjelper kunden med både salg og det juridiske. Noen ønsker å selge deler av eiendommen, som bygg og hytter, og andre ønsker å selge hele eiendommen.  

– Vi er kjapt ute, og kommer gjerne på besøk. Det er viktig for oss å vite hva vi skal selge, og hva vi skal låne penger til, sier megleren. 

Sjekk gårdene som ligger for salg

Gunstig forsikring 

Landkreditt har egen avtale med bondelaget og kan i samarbeid med Norges Bondelag tilby svært gunstige personforsikringer til medlemmer.  

– Personforsikring er svært viktig for bønder. Uhell og ulykker kan gi alvorlige konsekvenser for bonden. Vi kan også tilby en totalpakke med forsikringsløsninger, med forsikring på maskiner, utstyr, hytte, bil og båt. Vi dekker hele spekteret innen forsikring, også til privatpersoner, sier Skåre. 

Sjekk her: Bondelagets medlemsdordeler på bank og forsikring

Stor suksess med fond 

Landkreditt Forvaltning forvalter fem fond, hvorav to rentefond og tre aksjefond. Blant dem er Landkreditt Utbytte, som i 2019 og 2020 ble kåret til beste norske aksjefond av fondsanalyseselskapet Morningstar.  

– Aksjefondet Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende selskaper på Oslo Børs. Fondet rundet nettopp åtte år, og kan vise til en årlig avkastning på ca 14,7 prosent siden etablering, forteller salgssjef i Landkreditt Forvaltning, Jens Sefland. 

– Vi merker god interesse for alle fondene våre, og alle våre fond passer til pensjonssparing for våre kunder, avslutter Sefland.