Avkastning

11.07.2024
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 3mnd 12mnd 3 år 5 år 7 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 105,98 0,02 4,22 1,72 8,16 4,94 3,98 3,69 3,20 3,93 0,25
Landkreditt Extra 109,52 0,05 5,73 1,86 10,67 7,63 5,67 5,60 4,57 4,96 0,60
Landkreditt Obligasjon A 101,98 0,35   2,05             0,40
Landkreditt Obligasjon I 102,05 0,35   2,11             0,15
Landkreditt Obligasjon N 101,99 0,35   1,99             0,20
Landkreditt Aksje Global A 463,20 0,79 17,64 6,23 24,34 11,14 12,98 11,42 12,38 8,56 1,10
Landkreditt Aksje Global N 466,12 0,79 17,82 6,31 24,71           0,80
Landkreditt Utbytte A 310,72 0,43 11,95 4,41 20,97 6,39 10,16 10,09 11,50 12,59 1,30
Landkreditt Utbytte I 318,94 0,43 12,13 4,48 21,33 6,77 10,62     10,23 1,00
Landkreditt Utbytte N 312,69 0,43 12,13 4,48 21,33           1,00
Landkreditt Norden Utbytte A 179,91 1,33 12,35 6,28 20,83 5,48 10,81     11,47 1,30
Landkreditt Norden Utbytte I 184,06 1,33 12,53 6,36 21,19 5,86 11,27     11,94 1,00
Landkreditt Norden Utbytte N 181,06 1,33 12,53 6,36 21,19           1,00