Om Landkreditt Forvaltning

Landkreditt Forvaltning AS er et norsk fondsforvaltningsselskap. Selskapet forvalter verdipapirfond med tillatelse fra Finanstilsynet i Norge.

I forvaltningen av Landkredittfondene fokuserer vi globalt når vi investerer i aksjer og lokalt når vi investerer i renteinstrumenter.

Vi har som målsetting å maksimere avkastningen i våre aktivt forvaltede fond, samtidig som vi søker å begrense risikoen i porteføljene.

Vi har et aktivt forhold til de selskapene som vi investerer i og til porteføljesammensetningen i fondene som vi forvalter.

Landkreditt Forvaltning AS er en del av Landkredittkonsernet.