Mange bønder er en viktig del av beredskapen når de fyller møkkvogna med vann, og er klare til rask utrykning ved for eksempel skogbrann. Men hva skjer om bonden blir skadet i denne type arbeid?

Hva skjer om jeg blir skadet under slukking av skogbrann?

Norske bønder er en viktig del av beredskapen når det kommer til tørke og skogbrannfare. Mange fyller møkkvogna med vann og er parate til utrykning, men hva skjer om du skulle bli skadet under slukkearbeidet?

Norske bønder er en viktig del av beredskapen når det kommer til tørke og skogbrannfare. Mange fyller møkkvogna med vann og er parate til utrykning, men hva skjer om du skulle bli skadet under slukkearbeidet?

I forbindelse med tørken som har preget Sør-Norge på forsommeren, har problemstillingen igjen blitt høyaktuell. Hvem har ansvaret om en bonde blir skadet mens han bistår med slokking av skogbrann? Og vil bonden være dekket av forsikring? 

Hild Osa er leder for personforsikringene i Landkreditt Forsikring, og har klare oppfatninger om dette. 

– Først og fremst er vi glade og stolte over at norske bønder stiller opp og hjelper til med slokkearbeid, når det blir tørke og stor skogbrannfare. De utgjør en viktig del av beredskapen, og deres innsats kan bidra til både å begrense og forebygge store skader. 

Med bakgrunn i dette kan hun bekrefte at Bondelagets yrkesskadeforsikring, som tilbys bondelagets medlemmer via Landkreditt Forsikring, vil dekke skader som bonden kan bli påført i slikt arbeid. 

– Vi dekker skader ved denne type ulykker, på samme måte som annet arbeid som inngår i gårdsarbeid. Slokkearbeidet kan være dekket av andre forsikringer også, som lovbestemt yrkesskadeforsikring eller en ansvarsforsikring, men med Bondelagets yrkesskadeforsikring er du uansett godt sikret, sier Osa. 

Godt sikret med Bondelagets personforsikringer

Bondelagets yrkesskadeforsikring dekker inntektstap i egen næring som følge av skade, utgifter i forbindelse med skade, engangsutbetaling ved varig invaliditet og uførhet, samt erstatning ved dødsfall. 

– Mange glemmer å forsikre seg selv, eller er usikre på hvilke dekninger de har. Ta gjerne en prat med oss, så ser vi på om du har forsikringene du trenger. For det er viktig å huske på at det er bonden selv som er gårdens viktigste ressurs, avslutter Osa. 

 Sjekk Bondelagets yrkesskadeforsikring