Betalingskort til bedriften

Betalingskort knyttet til bedriftskontoen gjør det enklere å administrere utlegg og løpende småutgifter.

Betalingskortet knyttes til en privatkunde som har tilgang til bedriftens konto. Kortet har ikke legitimasjon på baksiden.

Kortet er tilknyttet det globale betalingsnettverket Visa, med god tilgjengelighet verden over. Bruk av kortet utenlands gir bedre valutakurs enn om du kjøper valuta før du reiser.

Årsavgiften på kortet er 275,-.