Personopplysninger

Innsyn i personopplysninger

Når vi behandler dine personopplysninger baserer vi oss på ditt samtykke. De personopplysningene vi har om deg, kan du se i nettbanken.

Som kunde vil du også ha krav på innsyn i hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har rundt bruken av opplysningene dine. Retten til innsyn omfatter også oversikt over antall elektroniske oppslag samt tidspunktet for oppslaget som ansatte i banken eller bankens oppdragstakere har foretatt i kontoer eller øvrige kundeengasjement for et tidspunkt på minst tre måneder etter oppslaget. Innsynsrett gis etter skriftlig henvendelse.

Utlevering av personopplysninger

Vi utleverer ikke informasjon om deg til andre med mindre det er lovbestemt eller nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg. Når vi utfører betalingsoppdrag for deg utleverer vi personopplysninger til mottakers bank og ansatte, dersom dette er nødvendig.

I Landkreditt Bank er det kun ansatte som har behov for personopplysninger som har tilgang til det.

Begrenset innsyn

Dersom du ønsker at kun et begrenset antall ansatte i banken skal ha tilgang til dine personopplysninger kan du søke om begrenset innsyn. En slik søknad må være skriftlig og begrunnet.

Opplysninger fra andre

Dersom vi har behov for å samle inn opplysninger om deg fra andre banker og kredittopplysningsforetak, vil du få et varsel om dette. Unntaket er dersom informasjonsinnhentingen er lovbestemt.

Opplysninger som brukes på tvers av konsernet

For å kunne gi våre kunder mest mulig relevant informasjon og de beste tilbudene deler vi opplysninger om deg på tvers av konsernet.