Priser - lån til bedrifter

Lån for bedrifter

Produkt Rente
Bankgaranti Pris etter avtale
Byggekreditt bedrift Pris etter avtale

  • Kassekreditt overtrekksrente 19 %
  • Provisjon ordinær bevilgning fra 0,25 %
  • Garanti: provisjon per kvartal, fra 0,5 %

Omkostninger for bedriftslån

Depotgebyr

Gebyr Pris
Ved frafall av pant 1 000,–
Ved nyetablering av sikkerhet 1 000,–

Etableringsgebyr

Gebyr Pris
Byggekreditt

Pris etter avtale

Etableringsgebyr nedbetalingslån

Minimum 1000,-

fra 0,25 %
Garantier

Minimum 2500,-

fra 1,00 %
Kassekreditt

Minimum 1000,-

fra 0,25 %
Årlig fornyelse kassekreditt 750,–

Statlig gebyr

Gebyr Pris
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret 1 516,–
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler 525,–
Tinglysning av panterett 525,–
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank 200,–

Termingebyr

Gebyr Pris
Belastning av konto uten oppgave 30,–
Betaling med giro 50,–