Søknad om prioritetsvikelse

Om søker

Er søker og låntaker samme person?

Låntaker

Festeopplysninger

Tomt 1

Festeopplysninger

Tomt 2

Tomt 3

Tomt 4

Om tomten

Er det bebyggelse på tomten?

Bygningenes tilstand

Vedlegg

Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 25 MB.

    Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

    Du har mulighet til å laste opp vedlegg i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

    Fullfør