Søknad om pantefrafall

Om søker

Er søker og låntaker samme person?

Låntaker

Søker

Parsellopplysninger

Parsell

Om arealet

Er arealet en del av tunet?

Vedlegg

For at vi skal kunne starte behandlingen av din søknad trenger vi følgende vedlegg:

 • Situasjonskart
 • Tinglyste martrikkelbrev eller målebrev (kun for søknad om pantefrafall)
 • Saksbrev fra kommunen (kun for søknad om arealoverføring)
Det er mulig å laste opp flere filer samtidig ved å holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer. Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 40 MB.

  Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

  Du har mulighet til å laste opp vedleggene i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

  Ta kontakt med oss på tlf. 23 00 08 70 dersom du trenger hjelp.

  Fullfør