Søknad om landbrukslån

Låneopplysninger

Har du en pågående søknad hos oss?
Har du mottatt et referansenummer? Dette er i tilfelle sendt til deg via e-post fra din kundebehandler.
Angi referansenummeret du ser i e-postens emnefelt etter [LK]: Eksempel: [LK]:012345678912. Referansenummer du fyller inn er da 012345678912 Referansenummeret inneholder 12 siffer.
LK
Med annuitetslån betaler du det samme terminbeløpet gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at rentenivået er stabilt. Terminbeløpet består av avdragene og rentekostnadene. Med et serielån vil avdragene være like store og rentekostnadene stadig mindre etter som lånet minsker. Resultatet er at terminbeløpet blir mindre for hver termininnbetaling til banken.
Angi ønsket trekkdato.

Personopplysninger

Medsøker

Sikkerhet

Vi trenger å vite hvilken eiendom som skal stilles som hovedsikkerhet. Fyll inn kommune-, gårds- og bruksnummer på hovedbølet (driftssenteret). Du trenger ikke angi flere gnr/bnr selv om eiendommen har dette.

Dersom du er usikker på kommunenummeret til eiendommen, kan du gjøre et søk med kommunenavnet på Geonorges nettside.

Vedlegg

Vi sender deg lenke for samtykke til å innhente skattemelding og lønnslipper direkte fra Altinn. Andre vedlegg kan sendes banken ved å laste opp med valgene under. Dersom du ikke har alle vedlegg tilgjengelig nå, kan disse ettersendes.

Næringsoppgave og tilleggsskjemaet Landbruk

Vedleggene lastes opp i feltet merket næringsoppgave. Vi setter pris på at dokumentasjon kan hentes fra Landbrukets Dataflyt. Opplysningene legges inn av din regnskapsfører og du kan gi ditt samtykke her10x10px-ekstern-lenke-graa.png.

Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 10 MB.

  Takst

  Takst, eller bilder og beskrivelse av gården (areal, bygninger, kvote m.m) lastes opp i feltet for takst.

  Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 10 MB.

   Andre vedlegg

   Dersom du har øvrige dokumenter/opplysninger du ønsker å sende inn, som f.eks kjøpekontrakt, driftsplan eller skogbruksplan kan disse lastes opp under andre vedlegg.

   Tillatte filformater: JPG, PNG, PDF og GIF. Maks størrelse på opplastede filer: 5 MB.

    For å laste opp flere dokumenter/filer samtidig, må du holde nede Ctrl-tasten (Windows) eller CMD (Mac) samtidig som du velger filer.

    Har du ikke vedleggene tilgjengelig nå?

    Du har mulighet til å laste opp vedleggene i ettertid. Vær oppmerksom på at vi ikke kan behandle søknaden før vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

    Ta kontakt med oss på tlf. 23 00 08 70 dersom du trenger hjelp.

    Fullfør

    Sjekk at følgende opplysninger stemmer:

    Navn:
    Fødselsnummer/Org.nr.:
    E-post:
    Mobiltelefon:
    Sivilstatus:
    Nedbetalingstid: år
    Avdragsfrihet:
    Forfallsdato:

    Medsøker:

    Ønsket lånebeløp:  kroner.
    Låneformål:
    Låneform:
    Nedbetalingstid:
    Avdragsfrighet:

    Sikkerhet: 
    Kommunenummer: , Gårdsnummer: ,  Bruksnummer:

    Vi gjør oppmerksom på at det vil innhentes kredittsjekk og informasjon fra Gjeldsregistrert på alle søkere.