Bestill konto for barn og ungdom

Alder

For å opprette konto for barn og ungdom må begge foreldrene/vergene være kunder hos oss og ha BankID. Barnet må også ha gyldig legitimasjon.

Dersom det kun er en som har foreldreansvaret alene, ta kontakt med oss. Bli kunde nå

Har du en pågående søknad hos oss?
Har du mottatt et referansenummer? Dette er i tilfelle sendt til deg via e-post fra din kundebehandler.
Angi referansenummeret du ser i e-postens emnefelt etter [LK]: Eksempel: [LK]:012345678912. Referansenummer du fyller inn er da 012345678912 Referansenummeret inneholder 12 siffer.
LK
Er begge foreldre/verger kunder hos oss?

For å kunne opprette konto for barn og ungdom må begge foreldre/verger være kunder hos oss. Klikk her for å bli kunde nå.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med oss.

Produkter

Har barnet gyldig legitimasjon (pass eller nasjonalt ID-kort)?

Vi kan dessverre ikke opprette brukskonto med kort, siden barnet ikke har gyldig legitimasjon.

Sparekonto disponeres i nettbanken av begge foreldre/verger inntil barnet fyller 18 år.

Kontakt oss dersom:
1) En av vergene skal disponere kontoen alene
2) Begge verger skal disponere kontoen i felleskap

Barnet må ha brukskonto for å bestille BankID for ungdom. Velg dette i tillegg dersom barnet ikke har det fra før. Barnet må også ha egen e-postadresse og mobilnummer.

Barneforsikring

Med barneforsikringen vår får du en av de rimeligste forsikringene i markedet. Forsikringen dekker både uførhet, alvorlig sykdom og ulykke.

  • Forsikre det mest verdifulle du har
  • Økonomisk trygghet for familien
  • En av de rimeligste barneforsikringene i markedet

Om barnet

Legg inn barnets e-postadresse.
Fyll inn barnets mobilnummer. Dette kan ikke være det samme som foreldre/vergers telefonnummer.
Ønsker du hjelp til flytting av konto fra en annen bank?

Verger

For barn under 18 år er begge foreldrene/vergene hovedansvarlig for avtalen.

Dersom det kun er en som har foreldreansvar alene, ta kontakt med oss.

Forelder/verge 1

BankID
Begge verger må ha BankID for å kunne signere avtaledokumentene elektronisk.
E-postadresse kan ikke være det samme som barnets e-postadresse.
Fyll inn mobilnummer. Dette kan ikke være det samme som barnets telefonnummer.

Forelder/verge 2

Fyll inn mobilnummer. Dette kan ikke være det samme som verge 1 eller barnets telefonnummer.

Formål

Etter hvitvaskingsloven plikter banken å innhente opplysninger. Dette gjelder også ved etablering av konto for barn og ungdom uavhengig av alder. Påfølgende spørsmål må besvares for at banken skal kunne overholde sine forpliktelser i forhold til myndighetskrav.

Er formålet med kontoen å spare, låne, betale eller lignende?
Har barnet, nærmeste familie eller nære venner, politisk/offentlig verv i eller utenfor Norge?

Betalinger

Er det sannsynlig at det vil mottas betaling på mer enn kr.100 000,- fra utlandet per år?

Fyll inn innbetalingene det forventes å motta fra utlandet:

Er det sannsynlig at det vil betales mer enn kr. 100 000,- til utlandet per år?

Fyll inn betalingene det forventes å gjennomføre til utlandet:

Er det sannsynlig at det vil foretas kontantinnskudd, som samlet per år vil overstige kr. 100.000,- ?

Registrer planlagte innskudd:

Vil det foretas transaksjoner eller investeringer på vegne av andre?
Skal konto disponeres av personer med utenlandsk statsborgerskap?
Er du skattemessig bosatt eller hjemmehørende til USA?
Er barnet skattepliktig til andre land enn Norge?
Er du skattepliktig til flere land utenfor Norge, må du kontakte banken for å registrere dette.

Fullfør

Sjekk at følgende opplysninger stemmer:

Barnets navn:
Fødselsnummer:
E-post:

Verge 1:
Verge 2: