Bestilling av BSU

Personopplysninger

For å ha BSU må du ha brukskonto med lønnsinngang og kort hos oss. Brukskontoen må også benyttes aktivt. 

Fra og med det året du fyller 34 år er det kun mulig å åpne BSU-konto hvis du har boliglån hos oss.

Ikke kunde? Vennligst registrer deg her først

Ønsker du å flytte eksisterende BSU-konto til oss, så må du gjøre det før 8. desember. 

Har du hatt BSU-konto tidligere?
Ønsker du å flytte BSU-kontoen fra annen bank?