Rammeverk for grønne obligasjoner

Landkreditt etablerer rammeverk for grønne obligasjoner

Landkreditt etablerer rammeverk for grønne obligasjoner

Vår ambisjon er å bidra til at norske bønder skal oppnå målsettingene vedtatt i avtalen mellom Norges Bondelag og Landbruksdepartementet. Dette er én av fire grunnpilarer i vår bærekraftstrategi fra 2021.

Vi arbeider derfor med å integrere bærekraft i vår virksomhet. Dette innebærer finansiering i kapitalmarkedet og våre kreditt- og risiko-vurderinger. Vi skal fortsette utvikling og tilbud av grønne produkter, samt redusere negative effekter fra egen drift.

Lanseringen av vårt rammeverk for grønne obligasjoner støtter opp under denne strategien på flere måter, blant annet ved å konkretisere måten vi arbeider med bærekraftig landbruk på.

Under rammeverket kan vi finansiere:
• Grønne bygninger
• Bærekraftig landbruk
• Bærekraftig skogbruk

Nordea har vært rådgiver i utviklingen av rammeverket, og CICERO Shades of Green har gjort en uavhengig vurdering av rammeverket i tråd med ICMA Green Bond Principles.

Rammeverket ble vurdert til «Medium Green» med en styringsscore på «Good». Både rammeverket, CICEROs vurdering og fremtidige allokerings- og påvirkningsrapporter vil være tilgjengelige her:

Landkreditt Rapport Grønt Rammeverk (PDF)

CICERO Green - Second Opinion - Landkreditt (PDF)