Om Landkreditt

Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Selskapet har historie tilbake til 1915, da det ble stiftet som kredittforening.

Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Selskapet har historie tilbake til 1915, da det ble stiftet som kredittforening.

Konsernet Landkreditt består av:

Samvirket Landkreditt SA

Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter en lovendring i 2007 ble foreningen i 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen.

Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS.

Den daglige virksomheten i samvirkeforetaket ledes av konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Landkreditt Bank

Landkreditt Bank AS er en selvbetjeningsbank hvor all kundekontakt skjer på nett.

Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september 2002. Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA.

Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene.

Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen personmarkedet.

Den daglige virksomheten i banken ledes av konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

Landkreditt Forvaltning

Landkreditt Forvaltning AS er et forvaltningsselskap som tilbyr sparing i fond.

Selskapet forvalter totalt fem verdipapirfond, hvorav tre aksjefond og to rentefond.

Landkreditt Forvaltning AS ledes av administrerende direktør, Anders Petter Wik.

Landkreditt Boligkreditt

Landkreditt Boligkreditt er opprettet for å kunne gi bedre lånebetingelser til våre lånekunder.

Landkreditt Boligkreditt vil i hovedsak finansiere sin virksomhet gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Sikkerhetsmassen vil i hovedsak bestå av godt sikrede boliglån.

Administrerende direktør for Landkreditt Boligkreditt AS er Joakim Kase.

Landkreditt Forsikring

Landkreditt Forsikring ble etablert i 2001 av virksomhetene innen Landbrukssamvirket. De første årene var personforsikring til disse bedriftene selskapets primære forretningsområde. I dag er  viktigste vekstområde å tilby skreddersydde forsikringsløsninger til bonden til gunstige priser.

I tillegg til også å forsikre landbruksindustrien og bonden, så tilbyr vi nå alle typer skadeforsikring også til privatpersoner og utvalgte bedrifter.

Selskapet ble en del av Landkreditt i 2018.

Administrerende direktør for Landkreditt Forsikring er Ane Wiig Syvertsen.

Landkreditt Eiendom

Landkreditt Eiendom har spesialkompetanse innenfor omsetning av landbrukseiendommer, skogeiendommer og næringseiendommer, herunder salg av selskaper. Landkreditt Eiendom tilbyr ekspertise på de politiske, juridiske og skattemessige aspektene ved omsetning av eiendommer generelt, og i disse kategoriene spesielt.

Selskapet het tidligere Koppang landbruks- og næringsmegling AS, og ble en del av Landkreditt 1. mars 2020.

Landkreditt Eiendom har avdelingskontorer for regionene Østfold, Innlandet, Midt-Norge, Sør-Vestlandet, Vestfold og Telemark.

Fakta om Landkreditt

  • Stiftet som kredittforening i 1915
  • Landkreditt SA har ca. 8350 medlemmer
  • Konsernet har ca. 36 milliarder kroner i forvaltningskapital
  • Det er ca. 200 ansatte i konsernet