Våre videoer

Forvalter Truls Haugen og salgssjef Louis Thieu med en statusoppdatering på aksjefondet Landkreditt Utbytte og resultatsesongen for første kvartal.

Landkreditt Forvaltning

Her kan du se presentasjon av våre fond, fondskommentarer og tidligere webinarer.

Forvalter Lars Kirkeby og plasseringsrådgiver Sandra Gadell Hauge forteller om vårt nye rentefond, Landkreditt Obligasjon.

Porteføljeforvalter Ulf Leinebø og salgssjef Louis Thieu ser tilbake på fem år med Landkreditt Norden Utbytte.

Hvordan identifisere gode utbytteaksjer? Bjørn Erik har lagt opp til en utbytte-duell mellom to fondsforvaltere, nemlig Christoffer Callesen i Fondsfinans Utbytte og Truls Haugen i Landkreditt Utbytte.

Porteføljeforvalter Truls Haugen forteller kort om investeringsfilosofien og strategien bak aksjefondet Landkreditt Utbytte.

Siste webinarer