Eidskog, Kongsvinger, Sør Odal, Nes, Eidsvoll og Aurskog Høland kommune

Ønskes kjøpt
For seriøs kjøper søker vi tradisjonell gård i områdene rundt og i Eidskog, Kongsvinger, Sør Odal, Nes og Aurskog Høland kommune.

Bygninger og våningshus i forskjellig stand og kvaliteter vil vurderes. Kunden ønsker jordarealer fra 100 daa. dyrket jord og gjerne noe skog. Kjøper ønsker å bosette seg på gården og drifte videre.

Alle transaksjonskostnader dekkes fullt ut av kjøper, selger dekker kun takstrapporter.

Diskresjon garanteres. Odel og konsesjon ingen hindring.