Skogseiendom med tun nede ved elven Begna. Sør-Aurdal kommune.

Kommer for salg
Prisantydning:
6 200 000,–

Totalt areal er ca. 3700 daa. hvor av ca. 25 daa. dyrket mark, ca. 2300 daa. produktiv skog og ca. 1375 daa. annet markslag. Eiendommen består totalt av 3 teiger.

Tunet består av hovedbygning, kårbolig, driftsbygning, stabbur, flere uthus og garasjer.

Takst kommer i oktober 2022.

Prisklasse: 6,2 mill ++

Interessert? Ta kontakt med megler.