Nordre Krokstad

Kommer for salg
Prisantydning:
9 000 000,–

Løkenveien 231, 1860 Trøgstad. Gnr. 779 Bnr. 3 i Indre Østfold kommune.

Dette er en flott landbrukseiendom med fin beliggenhet i Trøgstad og med en god arrondering med jorden rundt tunet. Nordre Krokstad består av et intimt tun med våningshus, sidebygning og låve og er omkranset av egen dyrket mark. Eiendommen har et totalareal på ca. 146 daa., hvor av ca. 136 daa, er dyrket mark som er egnet for korn- eller grasdyrking, eller til beite til f. eks. hest.

 

Eiendommen er forventet lagt ut i markedet i midten av April. Verditakst Landbruk kr 9 000 000,-