Nesmoen gård i Nes i Ådal i Ringerike, totalt 10752 daa, hvorav produktiv skog 9113 daa.

Kommer for salg
Prisantydning:
20 000 000,–

Nesmoen gård er en større landbrukseiendom som ligger sentralt i Nes i Ådal, Ringerike. Eiendommen har et totalareal på 10752 daa. hvorav 9113 er produktiv skog. Skogteigene ligger sør og vest for gården fra Sperillen/Urula og opp mot Knappvatnet nord for Vikerfjell. Tunet inneholder sjarmerende våningshus i 2 etg, eldre sidebygning, låve/driftsbygning, stabbur, vedskjul med garasje, redskapshus, bilgarasjer/redskapshus, smie og pumpehus. Eiendommen har et fulldyrket jordareal på 228,5 daa. Skogen har et produktivt areal på 9113 daa. Hovedteigen har et totalareal på ca 7881 daa og strekker seg fra Urula og inn til Kappvatnet. Årlig løpende avvirkning på ca. 1800 m3/år. Eget jaktlag for elg - tildeling 3-4 dyr/år. Småvilt og fiske. Gnr. 305 bnr 10 i Ringerike

 

Blir lagt ut i markedet etter påske.

 

Landbrukstakst 20 000 000,-

 

Ta kontakt ved interessert.