Flott gård med to bolighus i et sentralt område. Nærmere 400 daa. dyrket mark. Strandlinje med sandstrand langs Glomma.

Våler (Innlandet) - Våler
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen til Langbakken.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende mellom Vålgutua og Glomma, like nord for Våler sentrum med de fasiliteter og servicetilbud som finnes der. Det er skoler og barnehager i nærheten.
Til Elverum er det ca. 26 km, til Kongsvinger  ca. 65 km og til Oslo ca. 155 km.

Kommunen fikk i 2021 ny barneskole og nytt aktivitetshus med både idrettshall og svømmebasseng. Kulturkontoret, som også har et bibliotek, var nytt i 2021. Våler kommune ligger i Innlandet fylke og har om lag 3 700 innbyggere. Kommunen ligger lengst nord i distriktet Solør og blir ofte kalt Våler i Solør. Våler er en del av Glomma-dalføret. Glomma strekker seg hele 17 km gjennom Våler og kan by på fosser, stryk og mange fine badeplasser i sommerhalvåret. For de fiskeinteresserte egner elva seg godt og her kan man fiske både ørret, abbor og sik, for å nevne noe. Fritidsaktivitetene i nærområdet er mange. For den som ønsker å drive med idrett er det et rikt tilbud fra ulike lag og foreninger. I Vålerhallen kan man spille håndball, og på Vålerstadioen er det både friidrettsbane, gressbane og tennisbane. Svømmebasseng finnes i tilknytning til ungdomsskolen, og det finnes flere skitilbud i regi av skigruppa og Vaaler IF. For de som interesserer seg for friluft, jakt- og fiske, er området i og rundt Våler et flott område. Her finnes flere tjern, sjøer og elver hvor man kan fiske, bade, padle og kose seg. Holtsjøen, Rivieraen, Svennebysetra og Blåenga er fine plasser man kan besøke, både til fots og med sykkel. Spulsåstoppen er tilrettelagt med uteplass og gapahuk. Vålerbanen: Alle aktiviteter der foregår på samme anlegg som NAF trafikksenter, og Våler har store ambisjoner om å bli Nordens beste trafikk- og motorkommune. Vålerbanen kan by på en 2,3 km lang racingbane, off-roadløype, go-kart og glattkjøringsbane. Med et toppmoderne konferansesenter som tilbyr flere kurs og eventer er det masse rom for videreutvikling og fornyelse av kompetanse innen trafikk, transport og motor. GATEBIL arrangerer i tillegg en av sine årlige treff her, med mye fart og spenning.

Adkomst

Fra Elverum følg Solørvegen sørover mot Våler/Kongsvinger og ta av til høyre etter ca. 27,2 km, inn på Vålgutua. Gården ligger på høyre side av denne veien etter ca. 1,6 km.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 1 106,8 daa. hvor av:

397,4 daa. dyrket mark.
Dyrket mark er beliggende spredt, men i rimelig nærhet til tunet. Jorda er fordelt på 10 teiger i varierende størrelse og fasong. Jorda er egnet for korn- og grønnsaksproduksjon og bortleid til det.
Kontrakt går fra 2022 - 2032.

571,5 daa. skog.
Skogen er beliggende som kantsoner og forlengelse av dyrket mark, samt to egne teiger sør/øst for tunet og to teiger beliggende nord/øst for tunet i området mellom Skardberget og Eidsberget.
All skog er opplyst å ha greie driftsforhold. Det er ikke fremlagt skogplan, i verdien fra takstmannen er det brukt erfaringstall ut fra boniteter. Det meste av skogen er tatt ut og det vil gå mange år før det er virke av betydning å ta ut for ny eier.

137,9 daa. annet areal.

Se vedlagt kart fra NIBIO som viser oppdelingen av arealene.

Tun.
Tunet er forholdsvis flatt og opparbeidet med plen og beplantning. Gruset gårdsplass og adkomstveg.

Strandlinje med sandstrand langs Glomma.

Jakt

Småviltjakt på egen grunn, ellers ingen kjente jaktrettigheter.

Innhold og standard

På tunet er det våningshus, sidebygning, driftsbygning og to stabbur (disse to stabburene er registrert som eneboliger i kartverket).
Det er flere uthus/ låver på eiendommen, disse ansees som kondemnable.

Våningshus.
Byggeår: 1910.
Modernisering (i 2000) Oppgradert/rehabilitert piper - (ca. årstall)
Modernisering (i 2016) El-kontroll med retting av avvik. Utvendig malt bygget. Oppgradert varmeanlegg med varmepumper (gjennomgått radiatorer, ny rørgate i kjeller mm.) Lagt inn fiber fra Eidsiva. Bygget bad i andre etasje nord.
Modernisering (i 2017) Ny taktekking. Glassert takstein.
Modernisering (i 2018) Oppgradert varevinduer og malt vinduer utvendig. Nytt kjøkken. Gjenbygget bad første etasje mot nord.
Modernisering (i 2020) Satt inn ny ytterdør.

Bygningen er vedlikeholdt og tatt vare på, men vil ha betydelig oppgraderingsbehov for å møte dagens krav til bostandard. Bygningen er de siste årene fungert som omsorgsbolig og bærer noe preg av det.

Areal: BTA: 735 kvm. BRA: 609 kvm. P-rom: 339 kvm. S-rom: 270 kvm.
Inneholder:
1.etg: Bad, kjøkken, ganger, kontorer, stue, spisestue, hvelv, spisskammers, kjøkkeninngang og trapperom.
2.etg: Bad 1, soverom m/kjøkken, ganger, bad 2, trapperom, 6 soverom, kott og wc.
Loft: Uinnredet loft.
Kjeller: Uinnredet kjeller/teknisk rom.

Bygningen er tegnet av arkitekt Thorvald Astrup.

Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår. Det er kjeller under bygningen, denne er uinnredet og benyttet til lager og tekniske rom.
Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet valmet tak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med takstein, tilhørende takrenner, nedløp og beslag.
Vinduer og dører med enkle glass.
Veranda i begge etasjer, overbygde. Oppført i trekonstruksjoner på støpt fundamentering. Rekkverk i malt utførelse. Trapp til terreng fra veranda i første etasje.


Kårbolig.
Byggeår 1910.
Modernisering (i 2016) Oppgradert kjøkkengulv. Gjenbygget bad.
Modernisering (i 2020) Ny utvendig kledning, etterisolert, nye vinduer og ny ytterdør.
Areal: BTA: 50 kvm.
Inneholder:
1.etg: Gang, kjøkken, stue, soverom og bad.
Kjeller: Uinnredet kjeller.

Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår. Kjeller.
Vegger over terreng oppført i bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Valmet tak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med takstein, tilhørende takrenner, nedløp og beslag.
Vinduer med isolerglass. Veranda ved inngang, oppsatt på støpt fundament i trekonstruksjoner. Delvis overbygget.


Driftsbygning.
Byggeår: 1910.
Modernisering (i 2016): Utvendig malt.
Areal: BTA: 380 kvm.
Inneholder:
1.etg: Hobbyrom, garasjer og boder.
Mellomlåve: Høyloft og lager.
Kjørebru: Lager.
Kjeller: Bod.

Tradisjonell låve oppført på dels støpt og murt fundamentering. Tidligere gjødselkjeller under deler av bygningen, oppgradert. Vegger over bakken er oppført i bindingsverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel.
Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med takstein og metallplater.
Etasjeskiller og kjørebru i trekonstruksjoner. Låvebrufundament er murt/støpt. Plassbygde dører.
Deler av bygningen er oppgradert og modernisert og vært i bruk til sosiale aktiviteter for leietaker.


Stabbur.
Byggår: 1910.
Modernisering (i 2016) Delvis oppgradert bad. Utvendig malt.
Modernisering (i 2022) Ny trapp, nye gulv og innvendig malt/fornyet.
Areal: BTA: 55 kvm.
Inneholder:
1.etg: Stue/kjøkken og bad.
2.etg: Innredet rom.

Stabbur oppsatt på støpte pilarer. Vegger i trekonstruksjoner og laft, dels kledd med malt trepanel. Mønet saltak tekket med plater. Vinduer med enkle glass.


Stabbur 2.
Byggeår: 1910.
Modernisering (i 2019) Nytt bjelkelag i første etasje. Nytt bad.
Modernisering (i 2021) Utvendig malt.
Areal: BTA: 61 kvm.
Inneholder:
1.etg: Stue/kjøkken og bad.
2.etg: Innredet rom.

Stabbur oppsatt på støpte pilarer. Vegger i trekonstruksjoner og laft, dels kledd med malt trepanel. Mønet saltak tekket med plater og stein. Vinduer med enkle glass.

Oppvarming, piper og ildsteder

Våningshus
Elektrisitet og ved.
Varmepumper.
Det er 3 varmepumper plassert i kjeller, væske/vann.

Reguleringsforhold

Eiendommen er beliggende i LNFR område. Deler av eiendommen er regulert til campingplass og tunet er regulert for landbruk/bolig/tjenesteyting.
Se vedlegg fra kommunen for mer info.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 45
  • Bruksnummer: 1
  • Fylkesnummer: 34
  • Fylkesnavn: Innlandet
  • Kommunenummer: 3419
  • Kommuneområde: Våler (Innlandet) - Våler
Les mer