Storås - Næringseiendom med to næringsbygg - Eiertomt på ca. 3,5 dekar.

Orkland - Meldal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Velkommen

Velkommen til Lykkjveien 208!

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt til ved Fossen i Lykkjveien mellom Storås og Meldal. Det er kort vei, ca. 2 km til storås med bla. dagligvarebutikk, byggevarehus og bensinstasjon. Kjøretiden fra Orkanger er ca. 30 min. og fra Trondheim ca. 1 time og 10 min.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Tomt

Eiendomstomt på totalt 3.462 kvm. fordelt på 3 tomter.

Arealet er fordelt slik:
Gnr. 557, bnr. 23: 1.119,5 kvm.
Gnr. 557, bnr. 31: 1.076,8 kvm.
Gnr. 557, bnr. 35: 1.266,3 kvm.

Innhold og standard

Stall:
Husdyrrom med 6 stallbokser og innredet rom for bad/kjøkken.

Skolebygning:
Bygningen er opprinnelig en gammel skolebygning. Det er mange 10 år siden skolen var aktiv så bygningen har vært benyttet til lager og verksted i de siste. Iflg. takstmann er bygget solid bygget med steinmur og tømmerkonstruksjon. Totalrenovering må påregnes. Byggeåret er ukjent.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Orkland kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som Næringsvirksomhet.
Det gjøres oppmerksom på at Orkland kommune holder på å utarbeide ny arealdel til kommuneplanen. Ta kontakt med megler for nærmere info eller se orkland.kommune.no under Arealplan.

Odel - Konsesjon

Det er ikke odel eller konsesjon på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun
kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
- Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht til kontrakt.
- Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-7 og kjøpsloven §19 litra b).
- Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i avhendingsloven §3-8 siste punktum og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper. Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 557
  • Bruksnummer: 23
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5059
  • Kommuneområde: Orkland - Meldal
Les mer